ИСТОРИЯ, РЪКОВОДСТВО, УЧИТЕЛИ - ОУ “Д- Р ПЕТЪР БЕРОН”

Отиване към съдържанието

ИСТОРИЯ, РЪКОВОДСТВО, УЧИТЕЛИ

ИСТОРИЯ
           ОУ “Д-р П. Берон” в с. Приселци е открито през 1885 година. Тогава има 30 деца, разпределени в четири отделения с учител Тодор Стоянов Керемедчиев. През 1897 година броят на учениците достига до 60-70, а през 1899 година е назначен учителят Вълчо Копчев, който прави много за развитието на училището. Организира първата екскурзия. Под негово ръководство учениците за първи път се качват на влак през 1901 година.
       На 12 юли 1911 година се полагат основите на ново училище, чието строителство завършва на 15 май 1912 година. До тогава са използвани стаи в джамията и в частна къща. Новата сграда е с три класни стаи.

        През 1925 година прогимназията се закрива временно поради липса на средства. През 1935 година извършва уедряване на общините—Приселци, Близнаци и Равна гора и на 15 септември се открива прогимназиален клас, а в следващите години прогимназията става пълна. На 15. ІХ. 1938 година началният курс за първи път е в самостоятелни отделения.
    На 15.ІХ. 1986 година се открива новата панелна пристройка с три класни стаи, учителска стая, директорски кабинет и училищен стол! През 1988 година се асфалтира и дворът на училището, като се създава и спортна площадка! В училището всяка година се обучават между 120 и 160 ученици от 12 учители и директор.
     Училището е средищно и се осъществява целодневна организация на учебно– възпитателния процес!
       През 1925 година прогимназията се закрива временно поради липса на средства. През 1935 година извършва уедряване на общините—Приселци, Близнаци и Равна гора и на 15 септември се открива прогимназиален клас, а в следващите години прогимназията става пълна. На 15. ІХ. 1938 година началният курс за първи път е в самостоятелни отделения.
    На 15.ІХ. 1986 година се открива новата панелна пристройка с три класни стаи, учителска стая, директорски кабинет и училищен стол! През 1988 година се асфалтира и дворът на училището, като се създава и спортна площадка! В училището всяка година се обучават между 120 и 160 ученици от 12 учители и директор.
    Училището е средищно и се осъществява целодневна организация на учебно– възпитателния процес!
РЪКОВОДСТВО
 • КАТЯ ПЕТРОВА КОСТОВА - МАГИСТЪР
  • УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
  • НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
  • IV ПКС СУ

УЧИТЕЛИ:
 • Начален етап:
  • Димитрина Минева Василева -магистър
Предучилищна и начална училищна педагогика и
информационни технологии
Английски език
IV ПКС СУ
 • Румяна Александрова Радева - бакълавър
       Начална училищна педагогика
       IV ПКС СУ
 • Галина Евлогиева Миланова - бакълавър
       Начална училищна педагогика
       Английски език
       V ПКС СУ
 • Дарина Янкова Стефанова - магистър
       Начална училищна педагогика
       IV ПКС СУ
 • Божидарка Динчева Неделчева - магистър
Начална училищна педагогика с английски език
училищна психология
IV ПКС  ШУ
     
  • Прогимназиален етап:
           Веселина Борисова Йорданова - МАГИСТЪР
               БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ
                  V ПКС СУ
               класен ръководител на 5 клас
           Катерина Димитрова Михайлова- МАГИСТЪР
  МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКа
  V ПКС СУ
  Камелия Наумова Щопова - МАГИСТЪР  
  ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ IV ПКС ШУ
  Училищен психолог
  Ренета Руменова Илиева- МАГИСТЪР
  БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
  V ПКС СУ
  класен ръководител на 6 клас
  Николета Георгиева Василева -МАГИСТЪР
                ТЕХНОЛОГИИ
                ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
                ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
                IV ПКС СУ
               класен ръководител на 7 клас
         Гюлхан Бедри Мехмед - БАКАЛАВЪР
  ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ФРЕНСКИ ЕЗИК
  ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
  IV ПКС СУ
  Димитринка Димитрова Димитрова - МАГИСТЪР
               БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ
               Група за ЦДО V - VII клас
               V ПКС СУНазад към съдържанието